certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
pedagog resocjalizacji


specjalista psycholog kliniczny, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień