PROJEKT pn. „OGRÓD MOŻLIWOŚCI – szansa na zatrudnienie osób niepełnosprawnych”

Projekt to inicjatywa społeczna Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Kultury, Higieny i Zdrowia Psychicznego prof. Aleksander Araszkiewicz. Przedsięwzięcie ukierunkowane jest na wsparcie młodych osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi oraz pomoc w ich zatrudnieniu, a także na wykwalifikowaniu Asystentów Osobistych Osób Niepełnosprawnych w otoczeniu uczestników projektu. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Termin realizacji to 01 stycznia 2014 r. – 30 czerwca 2015 r.

Szczegółowe informacje o  projekcie www.on.araszkiewicz.com.pl


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.