ROZWÓJ PSYCHOSEKSUALNY DZIECI I MŁODZIEŻY Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU


Szkolenie Rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży w tym dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (Zespół Aspergera) - 30.05.2018 r.

W trakcie warsztatów zapoznasz się z najnowszymi podejściami do zachowań o charakterze seksualnym dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu. Poznasz sposoby radzenia sobie z zachowaniami o charakterze seksualnym wśród dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera oraz zaburzeniami pokrewnymi.

Program szkolenia:

  1. Rozwój seksualny -  wprowadzenie do problematyki.
  2. Seksualność a zaburzenia ze spektrum autyzmu.
  3. Okres dojrzewania płciowego.
  4. Zachowania seksualne dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu.
  5. Konsekwencje niezaspokojonych potrzeb seksualnych.
  6. Umiejętności socjoseksualne - jako sposób profilaktyki niewłaściwych zachowań
    o charakterze seksualnym.
  7. Rehabilitacja seksualna.
  8. Case study.

Czas trwania szkolenia: 8:30 – 17:00

Koszt:
300 zł

Termin szkolenia: 30 maj 2018 r. 

Miejsce szkolenia:
CENTRUM ZDROWIA ARASZKIEWICZ „Łaźnia Miejska”
Ks. Ignacego Skorupki 2, Bydgoszcz 85-156

O prowadzącym: mgr Karolina Nowak - Vice-Prezes Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego, certyfikowany seksuolog, ekspert MEN, pedagog resocjalizator, terapeuta w nurcie poznawczo - behawioranym, biegły sądowy w zakresie zachowań agresywnych i przemocowych, certyfikowany doradca w sprawach partnerskich. Nauczyciel dyplomowany z doświadczeniem na każdym etapie kształcenia, nauczyciel akademicki.

Doświadczenie zawodowe od 2005 roku pogłębiała min. współpracując i pracując w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych, Oddziałach Uzależnień od Alkoholu, Klinicznych Oddziałach Psychiatrycznych, Komisariatach Policji, Placówkach Oświatowych, Sądzie Rejonowym i Okręgowym w Bydgoszczy. Współpracuje z terapeutami z Niemiec i Holandii. Kierownik Pracowni Edukacji Terapii i Seksuologii Społecznej w Bydgoszczy.

W przypadku szkoleń otwartych zastrzegamy sobie możliwość odwołania lub przesunięcia terminu szkolenia
w sytuacji, gdy nie zostanie osiągnięta wystarczająca liczba uczestników.

W przypadku szkoleń otwartych zastrzegamy sobie możliwość odwołania lub przesunięcia terminu szkolenia w sytuacji, gdy nie zostanie osiągnięta wystarczająca liczba uczestników.

Zapraszamy serdecznie!

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:
POBIERZ