SKILLSTREAMING - trening umiejętności społecznych dziecka

Skillstreaming - kształtowanie umiejętności społecznie pożądanych u dziecka  z zachowaniami trudnymi  (trening zastępowania agresji, trening umiejętności społecznych, trening umiejętności praktycznych, trening relaksacyjny, trening uważności) w nurcie poznawczo-behawioralnym.

Zapraszamy do udziału w specjalistycznych szkoleniach otwartych. Warsztaty szkoleniowe adresowane są do psychologów, pedagogów, nauczycieli, wychowawców, kuratorów, pracowników socjalnych, asystentów rodzinnych, zainteresowanych rodziców, opiekunów.

Program szkolenia:
  1. Założenia i podstawy teoretyczne treningów.
  2. Trening uważności ćwiczenia.
  3. Trening Zastępowania Agresji -ćwiczenia.
  4. Trening Podstawowych Umiejętności Społecznych – ćwiczenia.
  5. Trening relaksacyjny - ćwiczenia.
  6. Doświadczenia własne.
Czas trwania szkolenia: 8:30 – 17:00

Koszt:
300 zł

Termin szkolenia: 12 maj 2018 r. 

Miejsce szkolenia:
CENTRUM ZDROWIA ARASZKIEWICZ „Łaźnia Miejska”
Ks. Ignacego Skorupki 2, Bydgoszcz 85-156

O prowadzącym: mgr Karolina Nowak - Vice-Prezes Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego, certyfikowany seksuolog, ekspert MEN, pedagog resocjalizator, terapeuta w nurcie poznawczo - behawioranym, biegły sądowy w zakresie zachowań agresywnych i przemocowych, certyfikowany doradca w sprawach partnerskich. Nauczyciel dyplomowany z doświadczeniem na każdym etapie kształcenia, nauczyciel akademicki.

Doświadczenie zawodowe od 2005 roku pogłębiała min. współpracując i pracując w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych, Oddziałach Uzależnień od Alkoholu, Klinicznych Oddziałach Psychiatrycznych, Komisariatach Policji, Placówkach Oświatowych, Sądzie Rejonowym i Okręgowym w Bydgoszczy. Współpracuje z terapeutami z Niemiec i Holandii. Kierownik Pracowni Edukacji Terapii i Seksuologii Społecznej w Bydgoszczy.

W przypadku szkoleń otwartych zastrzegamy sobie możliwość odwołania lub przesunięcia terminu szkolenia
w sytuacji, gdy nie zostanie osiągnięta wystarczająca liczba uczestników.

W przypadku szkoleń otwartych zastrzegamy sobie możliwość odwołania lub przesunięcia terminu szkolenia w sytuacji, gdy nie zostanie osiągnięta wystarczająca liczba uczestników.
Zapraszamy serdecznie!

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:
POBIERZ