Szkolenie - NAUKA CZYTANIA wg PROF. JAGODY CIESZYŃSKIEJ 19.05.2018 r.

Zapraszamy na kolejne szkolenie „NAUKA CZYTANIA wg PROF. JAGODY CIESZYŃSKIEJ", które odbędzie się w dniu 19.05.2018 r.

Metoda przygotowuje do opanowania umiejętności czytania obejmuje ćwiczenia m. in.: analizy i syntezy wzrokowej, spostrzegania słuchowego, umiejętności językowych, operacji myślowych, sprawności motorycznej, pamięci.
Metoda stosowana jest z powodzeniem u dzieci:
-
zdrowych od trzeciego roku życia;
- niepełnosprawnych intelektualnie;
- autystycznych i z zespołem Aspergera;
- z afazją, z alalią;
- z innymi zaburzeniami komunikacji językowej;
- z grupy ryzyka dysleksji, z dysleksją oraz z głęboką dysleksją rozwojową;

Do kogo skierowany jest kurs?
Szkolenie skierowane jest do nauczycieli edukacji przedszkolnej  i wczesnoszkolnej, nauczycieli prowadzących w szkołach zajęcia korekcyjno-kompensacyjne lub rewalidacyjne dla logopedów oraz dla rodziców.

Jaki jest cel szkolenia?
Przedstawienie alternatywnej metody nauki czytania – którą wykorzystuje się u dzieci mających trudności w nauce czytania metodami tradycyjnymi (analityczno-syntetycznym) oraz u dzieci z zaburzeniami rozwoju;

Tematyka szkolenia:
1. Prezentacja lateralizacji funkcji mózgowych i ich roli w nabywaniu umiejętności czytania;
2. Symptomy zagrożenia dysleksją w wieku przedszkolnym oraz zaburzeń dyslektycznych u ucznia – na podstawie narzędzia przesiewowego SWM od 3 r. ż. do 6 r. ż.;
3. Założenia metody Nauki Czytania wg Prof. Jagody Cieszyńskiej;
4. Prezentacja wykorzystania wybranych pomocy do pracy metodą;
5. Prezentacja innych sfer rozwojowych dziecka, których stymulacja wpływa na odniesienie sukcesu w nauce czytania.

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu:
1. Poznanie alternatywnej metody nauki czytania – którą wykorzystuje się u dzieci mających trudności w nauce czytania metodami tradycyjnymi (analityczno-syntetycznym) oraz u dzieci z zaburzeniami rozwoju;
2. Zapoznanie się z możliwością wykorzystania nauki czytania wg Prof. Jagody Cieszyńskiej jako metody wspierania rozwoju systemu językowego;
3. Poznanie narzędzia przesiewowego SWM (słuch-wzrok-mowa) dla dzieci od 3 r. ż. do 6 r. ż. – aby już w wieku przedszkolnym wspierać dziecko zagrożone dysleksją rozwojową;
4. Zapoznanie się z pomocami, z filmami nagranymi podczas zajęć oraz literaturą dotyczącą metody.

 
Prowadzący:
Barbara Bauman-Bielawska – terapeuta Metody Krakowskiej,
logopeda, surdologopeda, pedagog, oligofrenopedagog.
Aktualnie pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Bydgoszczy oraz w Centrum Zdrowia Araszkiewicz „Łaźnia Miejska”.
 
Czas trwania: 7 h dydaktycznych (9.00-14.30)
Koszt: 250 zł
Termin: 19 maj 2018 r.
Miejsce szkolenia: Centrum Zdrowia Araszkiewicz "Łaźnia Miejska", ul. ks. I. Skorupki 2, 85-156 Bydgoszcz

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:
POBIERZ


Cena szkolenia zawiera:
- uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby, materiały szkoleniowe, certyfikat, catering.

Dodatkowe informacje: +48 500 305 485
Zapraszamy serdecznie.

W przypadku szkoleń otwartych zastrzegamy sobie możliwość odwołania lub przesunięcia terminu szkolenia w sytuacji, gdy nie zostanie osiągnięta wystarczająca liczba uczestników.