SZKOLENIE - SPOSOBY STYMULOWANIA MECHANIZMÓW LEWOPÓŁKULOWYCH

Zapraszamy na szkolenie „SPOSOBY STYMULOWANIA MECHANIZMÓW LEWOPÓŁKULOWYCH" - 17.03.2018 r.

Podczas szkolenia omówione zostaną funkcje językowe i poznawcze lewej półkuli mózgowej. Najważniejszą częścią będzie prezentacja sposobów usprawniania lewej półkuli mózgowej zgodnie z zasadami pracy Metodą prof. Jagody Cieszyńskiej. Uczestnicy nabędą wiedzę dotyczącą wprowadzania kolejnych etapów zadań z małym dzieckiem wymagającym stymulacji funkcji językowych oraz z uczniem edukacji wczesnoszkolnej mającym problemy z nabyciem umiejętności czytania. Wykład połączony będzie z prezentacją pomocy dydaktycznych, fotografii i nagrań filmowych z zajęć.
Program szkolenia:

  1. Omówienie funkcji językowych i poznawczych lewej półkuli mózgu.
  2. Przedstawienie kształtowania się wzorca lateralizacji w ontogenezie.
  3. Badanie wzorca lateralizacji.
  4. Prezentacja sposobów stymulacji i terapii mechanizmów lewopółkulowych:
  • szeregi
  • sekwencje
  • relacje
  1. Prezentacja pomocy dydaktycznych wykorzystywanych do stymulacji lewej półkuli mózgowej.

Prowadząca:

mgr Barbara Bauman-Bielawska – certyfikowany terapeuta Metody Krakowskiej, surdologopeda, pedagog, oligofrenopedagog; aktualnie pracuje w Bydgoszczy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 oraz w  Centrum Zdrowia Araszkiewicz „Łaźnia Miejska”.

Czas trwania:  7 h dydaktycznych (9:00-14:30)

Koszt: 250 zł

Termin: 17.03.2018 r.

Miejsce szkolenia:

CENTRUM ZDROWIA ARASZKIEWICZ „Łaźnia Miejska”
ul. Ks. Ignacego Skorupki 2
Bydgoszcz 85-156                   
tel. 500-305-485
szkolenia@araszkiewicz.com.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:

POBIERZ

Cena szkolenia zawiera:
-
uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby, materiały szkoleniowe, certyfikat, catering.

W przypadku szkoleń otwartych zastrzegamy sobie możliwość odwołania lub przesunięcia terminu szkolenia w sytuacji, gdy nie zostanie osiągnięta wystarczająca liczba uczestników.

Zapraszamy serdecznie!