SZKOLENIA Z ZAKRESU SEKSUOLOGII 2017/2018

Zapraszamy do udziału w specjalistycznych szkoleniach otwartych z zakresu seksuologii dla psychologów, pedagogów, nauczycieli, wychowawców, kuratorów, pracowników socjalnych, asystentów rodzinnych.
I. SEKSUALNOŚĆ DZIECI Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU (ZESPÓŁ ASPERGERA)

W trakcie warsztatu zapoznasz się z najnowszymi podejściami do zachowań o charakterze seksualnym dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu. Poznasz sposoby radzenia sobie z zachowaniami o charakterze seksualnym wśród dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera oraz zaburzeniami pokrewnymi.

1. Rozwój seksualny - wprowadzenie do problematyki.
2. Seksualność a zaburzenia ze spektrum autyzmu.
3. Okres dojrzewania płciowego.
4. Zachowania seksualne dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu.
5. Konsekwencje niezaspokojonych potrzeb seksualnych.
6. Umiejętności socjoseksualne -  jako sposób profilaktyki niewłaściwych zachowań  o charakterze seksualnym.
7. Rehabilitacja seksualna.
8. Case study.

Data warsztatu – 20.01.2018 r.
Czas trwania warsztatu – 8:30 – 16:00
Cena - 300 zł


II. ROZWÓJ PSYCHOSEKSUALNY DZIECI I MŁODZIEŻY

W trakcie warsztatu zapoznasz się z wiedzą dot. rozwoju psychoseksualnego dziecka na każdej linii rozwoju. Zdobędziesz umiejętności prowadzenia rozmowy z dziećmi i młodzieżą na temat seksualności. Będziesz potrafić rozróżniać zachowania normatywne od nienormatywnych w rozwoju psychoseksualnym dziecka i młodzież

1.
Rozwój seksualny – wprowadzenie do problematyki.
2. Zachowania o charakterze seksualnym dzieci i młodzieży.
3. Język w seksuologii – jak rozmawiać z dzieckiem na temat seksualności?
4. Normatywne i nienormatywne zachowania o charakterze seksualnym.
5. Ćwiczenia warsztatowe.
6. Analiza indywidualnych przypadków.

Data warsztatu - 30.05.2018 r.
Czas trwania warsztatu 8:30-16:00
Koszt: 250 zł

Prowadzący:
mgr Karolina Nowak - Vice-Prezes Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego, certyfikowany seksuolog, ekspert MEN, pedagog resocjalizator, terapeuta w nurcie poznawczo-behawioranym, biegły sądowy w zakresie zachowań agresywnych i przemocowych, certyfikowany doradca w sprawach partnerskich. Nauczyciel dyplomowany z doświadczeniem na każdym etapie kształcenia, nauczyciel akademicki.
Doświadczenie zawodowe od 2005 roku pogłębiała min. współpracując i pracując w: Poradniach Psychologiczno -Pedagogicznych, Oddziałach Uzależnień od Alkoholu, Klinicznych Oddziałach Psychiatrycznych, Komisariatach Policji, Placówkach Oświatowych, Sądzie Rejonowym i Okręgowym w Bydgoszczy. Współpracuje z terapeutami z Niemiec i Holandii. Kierownik Pracowni Edukacji Terapii i Seksuologii Społecznej w Bydgoszczy.

Miejsce warsztatów:
Centrum Zdrowia Araszkiewicz "Łaźnia Miejska", ul. ks. I. Skorupki 2, 85-156 Bydgoszcz
 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:
POBIERZ

Cena szkolenia zawiera:
- uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby, materiały szkoleniowe, certyfikat, catering.

Dodatkowe informacje: +48 668 804 599
Zapraszamy serdecznie.

W przypadku szkoleń otwartych zastrzegamy sobie możliwość odwołania lub przesunięcia terminu szkolenia w sytuacji, gdy nie zostanie osiągnięta wystarczająca liczba uczestników.