SZKOLENIA DLA PEDAGOGÓW 2017/2018

„Przyjazna terapia poznawczo-behawioralna dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów, asystentów, rodziców, opiekunów w pracy z dziećmi i młodzieżą” - zapraszamy na cykl specjalistycznych sesji szkoleniowych w nowym roku szkolnym 2017/2018

I. PRZYJAZNA TERAPIA BEHAWIORALNA DLA NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW, PEDAGOGÓW, ASYSTENTÓW, RODZICÓW, OPIEKUNÓW  W PRACY Z DZIECKIEM Z AUTYZMEM, ZESPOŁEM ASPERGERA

W trakcie warsztatu nabędziesz umiejętności rozpoznawania oraz pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu w relacji indywidualnej jak i pracy z dzieckiem w większej grupie, klasie

1. Klasyfikacja DSM V.
2. Diagnoza autyzmu, zespołu Aspergera - praca z kwestionariuszami.
3. Ocena behawioralna.
4. Zachowania trudne, niepożądane i utrudniające proces edukacji (diagnoza, analiza, wygaszanie zachowań).
5. Funkcjonowanie dziecka z autyzmem w roli ucznia.
6. Konstruowanie programów edukacyjnych, terapeutycznych itp.
7. Integracja dziecka z autyzmem, zespołem Aspergera w grupie rówieśniczej, strategie postępowania.
8. Wzmocnienia i ich rodzaje.
9. Kontrakty behawioralne.
10. Plany aktywności.
11. Praktyczne ćwiczenia behawioralne.

Data warsztatu –25.11.2017 r.
Czas trwania warsztatu – 8:30 – 17:00
Cena - 350 zł

II. PRZYJAZNA TERAPIA POZNAWCZO–BEHAWIORALNA DLA NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW, PEDAGOGÓW , RODZICÓW, OPIEKUNÓW DZIECKA Z ZABURZENIAMI ZACHOWANIA

1. Wprowadzenie do przyjaznej terapii poznawczo – behawioralnej dzieci i młodzieży.
2. Diagnoza zaburzeń zachowania.
3. Powstawanie zaburzeń zachowania.
4. Funkcjonowanie dzieci z zaburzeniami zachowania w roli ucznia.
5. Proces motywacji dziecka z zaburzeniami zachowania (metoda dialogu motywującego).
6. Techniki poznawcze terapii dzieci z zaburzeniami zachowania.
7. Oddziaływania wychowawcze, profilaktyczne, resocjalizacyjne.
8. Casy study

Data warsztatu - 03.02.2018 r.
Czas trwania warsztatu – 8:30 – 16:00
Cena – 250 zł

III. PRZYJAZNA TERAPIA POZNAWCZO – BEHAWIORALNA  DLA NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW, PEDAGOGÓW  RODZICÓW, OPIEKUNÓW  DZIECKA  SKRZYWDZONEGO

1. Wprowadzenie do przyjaznej terapii poznawczo – behawioralnej dzieci i młodzieży.
2. Przemoc fizyczna (interwencja, diagnoza, plan terapeutyczny).
3. Krzywdzenie emocjonalne (interwencja, diagnoza, plan terapeutyczny ).
4. Wykorzystanie seksualne (interwencja, diagnoza, plan terapeutyczny).
5. Zaniedbywanie dzieci (interwencja, diagnoza, plan terapeutyczny).
6. Wnioski, zawiadomienia, pisma interwencyjne do organów ścigania.
7. Casy study.

Data warsztatu - 03.03.2018 r.
Czas trwania warsztatu – 8:30 – 16:00
Cena – 300 zł

IV. PRZYJAZNA TERAPIA POZNAWCZO – BEHAWIORALNA  DLA NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW, PEDAGOGÓW RODZICÓW, OPIEKUNÓW  DZIECKA  Z ZABURZENIAMI LĘKOWYMI

1. Wprowadzenie do przyjaznej terapii poznawczo – behawioralnej dzieci i młodzieży.
2. Objawy zaburzeń lekowych.
3. Diagnoza zaburzeń lekowych dzieci i młodzieży.
4. Konceptualizacja poznawcza lęków dzieci i młodzieży.
5. Oddziaływania terapeutyczne i strategie postępowania.
6. Techniki i narzędzia pracy, programy powrotu.
7. Casy study.

Data warsztatu - 14.04.2018 r.
Czas trwania warsztatu – 8:30 – 16:00
Cena - 250 zł

V. SKILLSTREAMING-KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNIE POŻĄDANYCH U DZIECKA  Z ZACHOWANIAMI TRUDNYMI  (TRENING ZASTĘPOWANIA AGRESJI, TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH, TRENING UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH, TRENING RELAKSACYJNY, TRENING UWAŻNOŚCI) W NURCIE POZNAWCZO-BEHAWIORALNYM

W trakcie warsztatu zdobędziesz praktyczne umiejętności stosowania treningowych metod w pracy, opiece z dzieckiem, uczniem przejawiającym trudności w funkcjonowaniu społecznym

1. Założenia i podstawy teoretyczne treningów.
2. Trening uważności ćwiczenia.
3. Trening Zastępowania Agresji - ćwiczenia.
4. Trening Podstawowych Umiejętności Społecznych - ćwiczenia.
5. Trening relaksacyjny - ćwiczenia.
6. Doświadczenia własne.

Data warsztatu - 12.05.2018 r.
Czas trwania warsztatu – 8:30 – 17:00
Cena - 300 zł

Prowadzący:
mgr Karolina Nowak - Vice-Prezes Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego, certyfikowany seksuolog, ekspert MEN, pedagog resocjalizator, terapeuta w nurcie poznawczo-behawioranym, biegły sądowy w zakresie zachowań agresywnych i przemocowych, certyfikowany doradca w sprawach partnerskich. Nauczyciel dyplomowany z doświadczeniem na każdym etapie kształcenia, nauczyciel akademicki.
Doświadczenie zawodowe od 2005 roku pogłębiała min. współpracując i pracując w: Poradniach Psychologiczno -Pedagogicznych, Oddziałach Uzależnień od Alkoholu, Klinicznych Oddziałach Psychiatrycznych, Komisariatach Policji, Placówkach Oświatowych, Sądzie Rejonowym i Okręgowym w Bydgoszczy. Współpracuje z terapeutami z Niemiec i Holandii. Kierownik Pracowni Edukacji Terapii i Seksuologii Społecznej w Bydgoszczy.

Miejsce warsztatów:
Centrum Zdrowia Araszkiewicz "Łaźnia Miejska", ul. ks. I. Skorupki 2, 85-156 Bydgoszcz
 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:
POBIERZ

Cena szkolenia zawiera:
- uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby, materiały szkoleniowe, certyfikat, catering.

Dodatkowe informacje: +48 668 804 599
Zapraszamy serdecznie.

W przypadku szkoleń otwartych zastrzegamy sobie możliwość odwołania lub przesunięcia terminu szkolenia w sytuacji, gdy nie zostanie osiągnięta wystarczająca liczba uczestników.