Logo

Czym się zajmujemy?

 • depresja
 • zaburzenia postresowe
 • zaburzenia lękowe
 • zaburzenia snu
 • uzależnienia alkoholowe i od środków psychoaktywnych
 • uzależnienia od hazardu, Internetu i gier komputerowych
 • uzależnienia od leków uspakajających i nasennych
 • zaburzenia odżywiania: anoreksja, bulimia, otyłość
 • zaburzenia pamięci, otępienie
 • zaburzenia psychiczne wieku podeszłego
 • schizofrenia
 • zaburzenia urojeniowe
 • zaburzenia okresu rozwojowego
 • zaburzenia osobowości
 • zaburzenia psychosomatyczne
 • zaburzenia kontroli emocji
 • zaburzenia afektywne (CHAD)
 • sytuacje kryzysowe
 • SEKSUOLOG - konsultacja i diagnostyka laboratoryjna nasienia 

Konsultacje udzielane przez profesorów medycyny w dziedzinie:

Trener umjejętności interpersonalnych ( Coach )

baner_wynajem

call1

Centrum Kultury, Higieny
i Zdrowia Psychicznego

ul. Ks. Ignacego Skorupki 2 Bydgoszcz
Telefon: 500 305 485
JA slide show

Idea Centrum Kultury, Higieny i Zdrowia Psychicznego

PDF Drukuj Email

Idea „Centrum Kultury, Higieny i Zdrowia Psychicznego” Człowiekowi, który jest zdrowy, znacznie łatwiej jest się samorealizować, pełnić ważne życiowe role w satysfakcjonujący sposób, a także skutecznie adaptować się do ulegającego ciągłym zmianom otoczenia, w którym żyje.

Zdrowie psychiczne zależy od bardzo wielu czynników, takich jak ogólny stan zdrowia, całokształt kultury, prawidłowe współżycie między ludźmi, a także wiedza i umiejętności dotyczące ochrony powyższych elementów w sytuacjach zagrożenia, lub całkowitej ich utraty.

Powstawaniu chorób psychicznych znacznie lepiej jest zapobiegać niż je leczyć. Aby było to możliwe, niezbędne jest możliwie wczesne wykrycie oraz rozpoznanie zaburzeń psychicznych, po to, by nie spóźnić się z rozpoczęciem odpowiednio dobranej terapii, co znacząco zwiększa szansę na ograniczenie niepomyślnych skutków choroby, bądź całkowity powrót do zdrowia.

Nasze centrum w Bydgoszczy powstało po to, by zapewnić pacjentom z zaburzeniami psychicznymi możliwość satysfakcjonującego funkcjonowania. „Centrum Kultury, Higieny i Zdrowia Psychicznego” to m.in. poradnia psychologiczna, psychologiczno-pedagogiczna, a także psychiatryczna funkcjonująca w ramach jednej placówki. Każdy zatrudniany przez nas psychoterapeuta, psychiatra, jak i lekarze innych specjalności, udzielający konsultacji w naszym centrum, mają na uwadze jeden zasadniczy cel – polepszenie jakości życia swoich pacjentów.

Prowadzona przez nas poradnia zdrowia psychicznego zatrudnia wyłącznie specjalistów o najwyższych kwalifikacjach, posiadających odpowiednie doświadczenie. Sprawia to, że zarówno prowadzona przez nas psychoterapia, jak i leczenie farmakologiczne przebiega w nowoczesny, efektywny i przede wszystkim skuteczny sposób, zgodnie z najwyższymi światowymi standardami.

Prof. dr hab. n. med.
Aleksander Araszkiewicz
Poradnia Psychiatryczna
Centrum Kultury, Higieny i Zdrowa Psychicznego
ul. Ks. Ignacego Skorupki 2 Bydgoszcz
Telefon: 500 305 485

Badanie nasienia

Zatrudniony u nas seksuolog to specjalista w zakresie seksualnoœci człowieka. Wykonuje badanie nasienia i inne, które są pomocne w diagnozie i leczeniu zaburzeń popędu seksualnego mężczyzn i kobiet.

Dermatolog

Wyspecjalizowany dermatolog pomaga w zwalczaniu schorzeń skóry, włosów i paznokci. Prowadzi konsultacje, zajmuje się leczeniem trądziku, rumienia oraz innych chorób skórnych z wykorzystaniem nowoczesnych metod.

Fizjoterapia

W naszym centrum przeprowadzana jest profesjonalna fizjoterapia. Seria zabiegów z wykorzystaniem bodŸców, które oddziałują na organizm, ma na celu przywrócić pacjenta do utraconej sprawnoœci fizycznej.

Kardiolog

Pracujący w naszym oœrodku kardiolog zajmuje się diagnozowaniem oraz leczeniem wad serca i układu krwionoœnego – choroby wieńcowej, zaburzenia rytmu serca (migotanie przedsionków) i innych związanych z tym organem.

Laryngolog

Leczenie uszu, gardła, nosa, krtani – w leczeniu chorób związanych z tymi oraz pozostałymi narządami szyi i głowy specjalizuje się nasz laryngolog. Prowadzi konsultacje i wykonuje specjalistyczne badania.

Neurochirurg

Współpracujący z nami neurochirurg – specjalista w dziedzinie chirurgii układu nerwowego (oœrodkowego i obwodowego) oferuje konsultacje medyczne i wsparcie podczas leczenia chorób związanych z tym układem.

Neurolog

Doœwiadczony neurolog udziela pomocy medycznej w związku z chorobami układu nerwowego. Diagnozuje objawy takie jak bóle i zawroty głowy, omdlenia, uczucie mrowienia, zaburzenia wzroku i słuchu, itp.

Rehabilitacja

Wykorzystywane przez nas najnowoczeœniejsze metody leczenia powodują, że rehabilitacja osób zmagających się z bólem kręgosłupa, urazami, zwichnięciami czy innymi dolegliwoœciami, pozwala im odzyskać zdrowie i siły.
 
Porady prawne PDF Drukuj Email
NZOZ Centrum Kultury, Higieny i Zdrowia Psychicznego prof. dr Aleksander Araszkiewicz działając w porozumieniu ze Stowarzyszeniem na Rzecz Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MOST” informują o możliwości skorzystania z bezpłatnych porad prawnika.

Pan January Gralik jest prawnikiem po ukończonej aplikacji sądowej, specjalistą w dziedzinie prawa medycznego, praw pacjenta oraz prawa cywilnego.

Porady prawne udzielane są w środy, pomiędzy godz. 14-15 w siedzibie Centrum przy ul. Ks. I. Skorupki 2.
 
Więcej artykułów…


Strona 1 z 2

Specjaliści

Prof. dr hab. n. med. Aleksander Araszkiewicz - psychiatra

Prof. dr hab. Jacek Kubica - kardiolog

Prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk – chirurg, transplantolog

Dr hab. n. med. Wojciech Beuth – neurochirurg

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kurylak – pediatra, hematolog, onkolog

Prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska – geriatra

Prof. dr hab. Lech Walasek – specjalista chorób wewnętrznych

Dr Marta Pilaczyńska-Cemel – specjalista chorób wewnętrznych

Dr n. med. Marzena Ziółkowska-Kochan – neurolog

Dr Ewelina Kuczko-Piekarska - neurolog

Dr n. med. Edward Szymkowiak – ortopeda

Dr Luiza Marek – dermatolog

Dr Adam Cichewicz - dermatolog

Dr Lidia Janicka – Beuth – laryngolog

Dr n. med. Piotr Czynsz - seksuolog, androlog

Dr Piotr Bijakowski - psychiatra

Dr Magdalena Flinik-Jankowska – psychiatra

Dr Sylwia Jaskólska - psychiatra

Dr Roma Kornet - psychiatra

Dr Przemysław Korzybski - psychiatra

Dr Magdalena Lewandowska - psychiatra

Dr Dagmara Przyborowska-Stankiewicz - psychiatra

Dr Marlena Sieńska - psychiatra

Dr Anna Walczak - psychiatra

Dr Michał Wojtaszek – psychiatra, psychogeriatria

Mgr Roma Bajzert - psycholog

Mgr Karolina Domińska – psycholog

Mgr Anna Dudzic-Koc - psycholog

Mgr Ewa Wierzbicka - psycholog

Dr n. med. Monika Wiłkość - psycholog

Mgr Alina Jasiak - psychoterapeuta

Mgr Jacek Maślankowski – psychoterapeuta

Mgr Anna Miłkowska - psychoterapeuta

Mgr Barbara Bauman-Bielewska - logopeda

Mgr Jolanta Garbaczewska - logopeda

Mgr Adam Ochociński– rehabilitant,fizjoterapeuta

Mgr Łukasz Brzeziński – trener ( coach )

Mgr Agnieszka Ostrowska - psychoterapeuta, arteterapeuta 

Partnerzy

 
 

 

 

Jesteś tutaj  : Home